Business man with checkboxes

Saradnici PU ’’Bezbednost’’ su isključivo stručna lica iz oblasti mašinstva, saobraćaja, osiguranja i prava ( mašinski inženjeri sa odseka za motorna vozila, saobraćajni inženjeri, ekonomisti sa višegodišnjim iskustvom u oblasti osiguranja i advokati )

Naši stručni saradnici stoje vam na raspolaganju i za članove našeg kluba vrše sledeće usluge:

• Besplatno pružanje pravnih saveta o postupanju u slučaju saobraćajne nezgode i eventualno učinjenih saobraćajnih prekršaja;

• Pozivanje ovlašćenih službenih lica da izvrše uviđaj na licu mesta;

• Stručna pomoć pri popunjavanju Evropskog izveštaja

• Pružanje pravnih i finansijskih saveta o postupku naknade štete u komunikaciji sa osiguravajućim društvima

• Zastupanje lica pred subjektom koji je dužan štetu nadoknaditi i realizacija naknade štete u vansudskom i sudskom postupku;

• Pomoć pri izboru ovlašćenih servisira i monitoring opravke vozila uz izveštavanje klijenta na dnevnom nivou

• Odbrana lica u sudskom i prekršajnom postupku u slučaju kada je lice odgovorno za pričinjenu štetu

• Odbrana lica u sudskom i prekršajnom postupku u slučaju kada je lice odgovorno za pričinjenu štetu